KoM21002 Op naar meer gewasdiverse teelt in Nederland (BO-56-001-068)

Project: EZproject

Project Details

Description

Akkerbouwers, Let’s Talk Bio, brancheorganisaties in de plantenteelt (BO-akkerbouw), Groen, Grond Infra / loonwerk (Cumela) en de biologische sector (Bionext), Land & Co, het praktijkcluster Agro van CIV Groen e het groen onderwijs hebben de handen ineen geslagen om gewasdivers telen meer onder de aandacht te brengen. Deze nieuwe vorm van telen moet landen in de landbouwpraktijk en in het onderwijs. Samen gaan we een groot aantal activiteiten organiseren voor ondernemers en medewerkers in de plantenteelt, vollegrondsgroente, bollenteelt en loonwerk en voor docenten om hen te laten kennismaken met gewasdiverse teelten en een netwerkt te vormen van geïnteresseerde ondernemers. Dit doen we door bijeenkomsten op praktijklocaties te organiseren. Ook wordt er lesmateriaal ontwikkeld voor mbo en hbo, dat ook beschikbaar is voor ondernemers. In 2022 en 2023 komt er een landelijke dag, een velddag, met een netwerkevent gewasdivers telen, voor alle ondernemers en toekomstige ondernemers geïnteresseerd in gewasdiversiteit.

 

Op deze manier worden ondernemers en aankomende ondernemers in de groene sector voorbereid op een toekomst waarin een robuust plantaardig teeltsysteem een logische keuze is.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2130/06/23