KoM20039 Biologisch: inspiratiebron voor kringlooplandbouw (BO-56-001-064)

Project: EZproject

Project Details

Description

Resultaten van het biologische onderzoek van de afgelopen 30 jaar in Nederland zijn verzameld binnen bioKennis. De bioKennisbank (www.bioKennis.org) is één van de grootste databanken ter wereld met uitsluitend literatuur gericht op de biologische landbouw. Op dit moment is deze informatie niet goed toegankelijk via GroenKennisnet en wordt het ook niet verrijkt met de laatste ontwikkelingen over strokenteelt, agroforestry of andere resultaten uit biologisch onderzoek.

 

Uit analyse van bezoekers van bioKennis.org blijkt dat deze een brede range omvatten. Niet alleen boeren en tuinders bezoeken de website regelmatig, maar ook studenten en docenten (MBO, HBO en WU), (nieuwe) ondernemers en medewerkers in de voedselindustrie, bedrijfsadviseurs, omschakelaars en iedereen die meer wil weten van biologisch. Met dit project willen we deze doelgroep blijven bedienen door niet alleen de biologische kennis te ontsluiten, maar ook te verrijken en actief aan te bieden. Dat doen we door te gaan samenwerken met GroenKennisnet. Op GroenKennisnet zijn een wiki biologische ondernemen ( https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Nieuwe-wiki-Biologische-bedrijfsvoering-.htm) en een dossier biologische landbouw (https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-biologische-landbouw.htm) te vinden. Dit wordt gekoppeld met de bioKennis-databank en kennis van bioKennis.org aangeboden via een landingspagina zodat alle biologische kennis bij elkaar vindbaar is en ook ontsloten via een nieuw te bouwen zoekbox. Niet alleen integreren we deze kennis, deze willen we ook actualiseren met nieuwe kennis uit projecten over strokenteelt, agroforestry en ander biologisch onderzoek en als basis gebruiken voor uitwisseling van kennis tijdens beurzen en velddagen.

 

In dit project ontsluiten we onderzoek om de maatschappelijke impact te maximaliseren en nieuwe inzichten te bieden om verder te ontwikkelen richting een natuur inclusieve en kringlooplandbouw.

 

Het project is een samenwerking tussen brancheorganisatie Bionext, Wageningen Communication Services, Groen Kennisnet en Wageningen Plant Research Open Teelten. Stagiaires vanuit het HBO (Aeres HBO Wageningen) en WO (WUR, Farming Systems Ecology) worden ingezet om kennis op een aansprekende manier te ontsluiten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22