KoM20033 Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagement (BO-56-001-062)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit project is het demonstreren en overdragen van theoretische bodemvochtmanagement kennis van
Wageningen aan Nederlandse MKB-boeren in akkerbouw en open tuinbouw.
Het merendeel (meer dan 95%) van de boeren in Nederland beregent gewassen op basis van ervaring en gevoel in
plaats van op basis van data. Dit leidt tot onnodige onder- en overberegening wat resulteert in productiviteitsverlies
en in te veel waterverbruik. Om dit succesvol tegen te gaan is een aanpak nodig die inzet van technologie
(bodemvochtsensoren) en kennis combineert.
Huidige sensoren (technologie) die aangeboden worden in de markt geven een meetwaarde aan die bodemvocht
vertegenwoordigt. De meetwaarde heeft een andere betekenis voor bijvoorbeeld een kleibodem dan voor een
zandbodem. Daarnaast heeft een vochtwaarde verschillende implicaties voor verschillende soorten gewassen en de
groeifase waarin deze gewassen zich bevinden. Het is aan boeren om deze meetwaarde door te vertalen naar een
beregeningsactie. Boeren beschikken echter niet over voldoende kennis om de doorvertaling succesvol te doen. Dit
gebrek aan kennis leidt ertoe dat de huidige technologische oplossingen in de markt niet succesvol kunnen worden
ingezet en de adoptie hiervan onder boeren laag blijft.
De benodigde landbouwkennis is aanwezig bij Wageningen Research. Met dit project willen we een grote groep
boeren bereiken om deze fundamentele landbouwkennis te delen zodat voor hen de weg naar technologiegebruik
wordt geopend. De doorstroming van theoretische kennis van Wageningen Research naar praktijk stelt de MKB-boeren in staat technologie keuzes te maken en data-gedreven te beregenen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22