KoM20025 Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk (BO-56-001-056)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doel is door kennisoverdracht en demonstraties de drempels voor toepassing van precisiefruitteelt fors te verlagen.

De kennisthemas die in dit project aan de orde komen, zijn: sensing (detectie met cameratechnologie), precisiemaatregelen, managementinformatie & ICT, rendement, boomgaardinrichting en robotisering, met nadruk op de eerste vier.

Resultaat: na afloop is de doelgroep op de hoogte van de mogelijkheden en in staat tot het toepassen van sensing technieken op het eigen bedrijf, de mogelijkheden van dataverwerking en toepassing van die gegevens via taakkaarten en precisiemachines.

De aanpak bestaat uit een combinatie van verschillende vormen van kennisdoorstroming: (1) learning by hearing, (2) learning by seeing en (3) learning by doing.

De kennis wordt ontsloten via drie kennishubs: (1) landelijke proeftuindemos, (2) onderwijs en (3) regionale demos. Aan regionale demobedrijven worden kenniscirkels gekoppeld. Deze kenniscirkels bestaan uit telers, erfbetreders (toeleveranciers en adviseurs), geïnteresseerde studenten en onderzoekers die samen aan de slag gaan om kennis uit de projecten te delen en te vertalen naar de eigen praktijk. Vanuit de kennishubs wordt ingezet op praktijkleren via demo- en/of kennisdagen. De kenniscirkels worden gefaciliteerd met door WUR ontwikkelde kennisproducten die, iets aangepast, ook gedeeld worden met het onderwijs en het bedrijfsleven in- en rond de fruitteeltsector. Hiervoor zullen, naast Groen Kennisnet, de geëigende kanalen in de fruitsector waaronder de scholingsconsulent van NFO, de kennisbank van Proeftuin Randwijk en het onderwijs gebruikt worden.

 

Uitkomsten: (1) er ontstaat een olievlekwerking die resulteert in een grootschaliger adoptie van precisietoepassingen in de fruitteelt, waarbij vooral ook de brede groep van ondernemers in de fruitteeltsector wordt bereikt, en (2) er komen kennisproducten beschikbaar die waardevol blijven om in te zetten, zowel voor bij- en nascholing van fruitondernemers als via onderwijs voor toekomstige ondernemers en anderen die in- en rond de fruitteelt werkzaam zijn.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24