KoM20021 Online Learning Resource and Community Biobrandstoffen (BO-59-006-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen omvat 28 leden, die biobrandstoffen op de markt (willen) brengen. Het platform bouwt een gedeelde kennisbasis op voor verdere marktversterking en groei. Het Platform bundelt de belangen en vragen vanuit het bedrijfsleven voor een open learning resource.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen, W-FBR en het onderwijs vinden het belangrijk dat werkenden én studenten uit diverse opleidingen iets weten over biobrandstoffen. Voor chemici en chemisch technologen omdat het een alternatieve grondstof is. Voor transport-gerelateerde opleidingen omdat biobrandstoffen één van de opties zijn voor verduurzaming van de transportsector. Voor de agrifood-sector omdat het een afzetmarkt is voor (tweede generatie-) biomassa. Voor milieukundigen omdat biobrandstoffen bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

In dit project wordt een Open Learning Resource gebouwd met korte kennisclips vanuit W-FBR, Avans, HAN / HanzeHogeschool en de bedrijfsleden van het Platform Duurzame Biobrandstoffen om studenten en werkenden te leren over biobrandstoffen. Overkoepelend op de  7-8 kennisclips komt een overkoepeld verhaal over de pros en cons van biobrandstoffen.

Beleidsmedewerkers zijn een secundaire doelgroep omdat zij vaak in hun werk te maken hebben met beleidskeuzes, vergunningen en subsidies m.b.t. biobrandstoffen.

De Open Learning Resource wordt Engelstalig, publiek toegankelijk en gratis beschikbaar. Avans vormt met de kennisclips een korte MOOC via het platform van het Centre of Expertise Biobased Economy (www.coebbe.nl). Het bereik van de kennisclips wordt dan vele malen groter omdat studenten studiepunten kunnen verdienen met de volgen van de MOOC. Andere deelnemers zouden een certificaat kunnen krijgen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.