KoM20020 CRKLS - digitaal kennisplatform voor praktijkonderzoek (BO-56-001-063)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

CRKLS is een platform van uitgever Misset. BO Akkerbouw is de launching customer van CRKLS en laat relevante praktische toepassingen voor akkerbouwers ontwikkelen. CRKLS wordt in de uitstraling duidelijk neergezet als partner van Groen Kennisnet 3.0 en functioneert in het ecosysteem van Groen Kennisnet. Waar CRKLS zich richt op de primaire sector met praktische toepassingen die voortkomen uit onderzoek, heeft GKN een veel breder doel en een veel bredere doelgroep. CRKLS zal voor bijvoorbeeld achterliggende onderzoeksrapporten doorlinken naar het WUR E-depot, terwijl GKN voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van lesmateriaal gebruik kan maken van de informatie van CRKLS. Door samen te werken en deze samenwerking gedurende het project verder te optimaliseren worden ondernemers en werknemers in de primaire sector hiermee beter bediend met informatie.

 

In dit project wordt CRKLS als proof of concept neergezet met een focus op de akkerbouwsector. Voor de akkerbouw worden circa 10 toepassingen uitgewerkt met per toepassing ondersteunende materialen en een bundeling van relevante onderzoeken. De toepassingen worden vastgesteld in overleg met partijen uit de akkerbouwsector en de partners in het project. Naar verwachting beslaan deze toepassingen een breed speelveld, van precisielandbouw tot bodem en van plantgezondheid tot eiwittransitie. Naast de technische ontwikkeling van een digitaal platform wordt er gewerkt aan het vaststellen van een format voor het aanleveren van gegevens en het definiëren van de criteria waarop onderzoeken kunnen worden beoordeeld. Daarnaast worden bestaande onderzoeken afgerond of op basis van tussentijdse resultaten vanuit verschillende bronnen op het platform aangeboden op basis van het format. De materialen op CRKLS die vanuit dit project worden ontwikkeld zijn en blijven openbaar toegankelijk, ook voor het onderwijs.

 

De contouren van CRKLS zijn in overleg met onder meer LNV en GKN mede gevormd vanuit het NPPL-project waarbij Misset en BO Akkerbouw ook betrokken zijn.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22