KoM20019 Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven (BO-58-001-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

Binnen dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld voor het monitoren van biodiversiteit op melkveebedrijven binnen het groen MBO-onderwijs. Hierdoor zal het abstracte begrip biodiversiteit voor studenten binnen het MBO en voor de melkveehouders meer tastbare inhoud krijgen. Dit biedt een waardevolle invulling voor lessen over natuur, ecosystemen, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Studenten kunnen ook zelf data gaan verzamelen om biodiversiteit in beeld te brengen. Het lesmateriaal wordt gebaseerd op hulpmiddelen die momenteel binnen sectoren ontwikkeld en toegepast worden voor het monitoren van biodiversiteit op landbouwbedrijven. Het sluit daarmee aan bij ontwikkelingen in de sectoren melkveehouderij en akkerbouw en bij de doelen en hulpmiddelen die worden ontwikkeld in het kader van het Detaplan Biodiversiteitsherstel.
In de volgende ronde is het voornemen om een KoM aanvraag in te dienen voor de ‘biodiversiteitsmonitor akkerbouw/vollegrondsteelten’ en ‘Faunabeheer voor doeners’.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22