KoM Toepassen WR onderzoek door MKB (BO-43-000-029)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van de Kennis op Maat (KoM) regeling is het bieden van handelingsperspectief aan MKB-ers om nieuwe kennis en inzichten in de praktijk toe te passen. Het is momenteel onduidelijk in welke mate bestaande kennis uit onderzoek en praktijk leidt tot concrete handelingsperspectieven voor MKB-ers en of/hoe zij daar gebruik van maken. Het is daarvoor belangrijk te begrijpen wat MKB-ers bevordert en belemmert in het toepassen van deze kennis. Inzicht hierin zal WEcR helpen begrijpen wat deze klanten nodig hebben en hoe daar beter op ingespeeld kan worden.

Een gebrek aan inzicht heeft mogelijk tot gevolg dat waardevolle kennis onbenut blijft en er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de resources die zijn geïnvesteerd om deze kennis te ontwikkelen. Daarnaast kan het er voor zorgen dat maatschappelijke doelen niet of minder worden gerealiseerd.

KoM is een initiatief vanuit de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen dat wordt gecoördineerd vanuit Corporate Value Creation. Zij zullen daarom ook betrokken zijn bij deze opdracht, doormiddel van financiering (helft van het project) en begeleiding (door Gerlinde van Vilsteren).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22