Koeien & kansen (BO-31.03-002-002, BO-12.12-004-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van melkveehouders, melkveeproefbedrijf, overheid, sector en onderzoekers waarin oplossingen gevonden worden in het milieubeleid. Met name op gebied van de Kaderrichtlijn water, biodiversiteit en de omgeving. Verhogen van de efficientie is een belangrijke sleutel hierbij.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.