K_NenR_146 Werkprogramma over wetlands met Korea binnen bestaand MOU (BO-11-011.04-043)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project neemt IMARES deel aan de Nederlandse delegatie voor de bijeenkomst van de Convention on Biological Diversity (CBD) in Zuid-Korea (oktober 2014). Er wordt met Zuid-Korea kennis uitgewisseld over en samenwerking gezocht op de vakgebieden van monitoring en onderzoek naar benthische ecologie en morfologie. In Zud-Korea is namelijk een vergelijkbaar systeem als de Nederandse Waddenzee aanwezig. IMARES expert Martin Baptist zal afgevaardigd worden. Vervoglens wordt in de loop van 2014-2015 een werkplan opgesteld voor de praktische uitwerking van de samenwerking en het onderzoek.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14