Klimaat- en water-robuuste land- en tuinbouw in 2050: van Optimalisatie naar Transformatie (BO-43-123-015)

Project: LNV project

Project Details

Description

De verandering van het klimaat zal een grote impact hebben op de Nederlandse land- en tuinbouw, dat staat wel vast. Deze verandering komt met onzekerheden, die een grote impact kunnen hebben op het functioneren van  de land- en tuinbouw in Nederland. Het zal hoe dan ook leiden tot een fundamentele verandering in werkwijze en bedrijfsvoering, een transitie. In het huidige nationale klimaatbeleid is echter nog (te) weinig aandacht voor de transitie opgave van de landbouw, met name als het gaat om de volgende generatie boeren voor te bereiden op klimaat gerelateerde veranderingen.

Het project, " Klimaat- en water-robuuste land- en tuinbouw in 2050", beoogt stapsgewijze inhoud te geven aan deze transitie opgave. Dit gebeurt via de zogenaamde toekomstscenario-benadering, een methodiek die helpt om systematisch te kunnen anticiperen op toekomstige onzekerheden. De benadering redeneert vanuit trends (met hoge mate van onzekerheid en grote impact) naar plausibele en wenselijke toekomstscenario’s. Vanuit de scenario’s wordt via het zogenaamde ‘backcasting’ weer terug geredeneerd naar het hier en nu. De backcasting helpt bij het doordenken van en richting geven aan nationale en regionale innovatieagenda’s voor boeren en beleid. Het voorbereiden en opstellen van de scenario’s als ook de backcasting gebeurt samen met betrokkenen,  -stakeholders-. Deze stakeholders komen uit de primaire land- en tuinbouwsectoren en het beleid (rijk en regio) maar ook uit ketenpartijen, maatschappelijke organisaties en uit de groep van ruimtegebruikers en – beheerders. De transitie van de land- en tuinbouw is een gezamenlijke opgave.

Het resultaat van het programma is enerzijds het gezamenlijke proces dat met de stakeholders wordt afgelegd. Gezamenlijk worden toekomstbeelden opgesteld, wordt via backcasting de weg afgelegd naar het hier en nu, en wordt een routekaart en (regionale) innovatieagenda opgesteld die bijdraagt aan het de transitie opgave van de land- en tuinbouw. Door samen met stakeholders op te trekken, zorgen we voor langdurige betrokkenheid en een breed gedragen agenda voor de toekomst van de land- en tuinvouw. Het project leidt anderzijds ook tot concrete producten, denk aan de toekomstscenario’s met narratief, de routekaarten met acties en een (regionale) innovatieagenda. De laatste kan op haar beurt weer onderzoek- en investeringsprogramma’s voeden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/26