Klimaat en Natuurbeleid (WOT-04-010-037.18)

  • de Wit-de Vries, Esther (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit onderzoek brengen we in kaart welke beleidsissues er ontstaan voor natuurbeleid door integratie met klimaatbeleid. Dit onderzoeken we vanuit het perspectief van uitvoerende organisaties. Welke doelen denken zij goed met elkaar te combineren, welke doelen knellen, en verschilt dat per gebied? Ook gaan we kijken of bestaand beleid succesvolle integratie van doelen rond de genoemde dossiers in de weg staat.

Om integratie te onderzoeken is een theoretisch kader ontwikkeld waarin we kijken naar overeenkomsten en verschillen van probleemanalyse en beleidsdoelen van natuur- en klimaatbeleid en samenhang tussen instrumenten en uitvoering. Er worden drie dossiers onderzocht: bossenstrategie, klimaatadaptatie, veenweide aanpak. Deze inzichten omtrent beleidsissues kunnen worden gebruikt voor het evalueren van het natuurbeleid.   

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21