Synergie en trade-offs tussen natuurpact en de klimaattafels (WOT-04-010-037.13)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt onderzocht wat de relaties is tussen het natuurbeleid en de afspraken die worden gemaakt aan de klimaattafels. In de eerste plaats wordt een beknopte bestuurlijk analyse gemaakt van het proces rond de klimaattafels. Idee is dat inzicht in het proces leidt tot een grotere impact van de ontwikkelde kennis. Vervolgens wordt er een overzicht gemaakt van de maatregelen van de klimaattafels die van invloed zijn op het natuurbeleid. Ten slotte zal er gekeken worden op welke wijze trade-offs en synergiën van de maatregelen van de klimaattafels voor de verschillende doelen in beeld gebracht kan worden. Idee is dat facts & figures kunnen helpen om een beter afgewogen besluit te nemen.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20