kleine contrafinancieringen (zie tabblad project 7) (KB-37-001-007)

Project: EZproject

Description

Wageningen Research dankt zijn sterke positie mede aan de sterke band met Wageningen Universiteit, andere nationale universiteiten en samenwerking in EU-verband. Door het delen van AIO-begeleiding met universitaire partners en het participeren in EU-consortia (bv i.v.m. internationale afstemming) worden er nieuwe modellen, technologieën en kennis ontwikkeld die WR kan toepassen binnen het contractonderzoek en onderzoek leidend tot maatschappelijke impact. Binnen dit project ondersteunen we onderzoekers die in dergelijke samenwerkingen participeren waarbij de begeleiding of andere activiteiten niet via andere financieringsmogelijkheden gedekt konden worden. Projecten, die een matching van kleine omvang kunnen ontvangen, zullen jaarlijks getoetst worden op passendheid binnen de visie zoals neergezet voor het KB thema veilig en gezond. Daarbij proberen we alle subprojecten (1. Improving Healthy and Safe food production; 2. Determining Health & Safety of Food Products; 3. Healthy & sustainable food choices that are inherently safe; 4. Ensuring healthy and safe production systems.) aandacht te geven en via deze multiplicator de kennis en waardecreatie te versterken. Projecten van komend jaar betreffen 8 AIOs en 1 PostDoc, en 2 EU projecten, die betrokken zijn bij onderzoek naar: 1.) effecten van processing op de gezondheidseffecten van melk en meervoudige onverzadigde vetzuren, 2.) effecten van voeding op het immuunsysteem, 3.) effecten van voedingsbestandelen op type 2 diabetes, 4.) relatie tussen voeding en gedrag van ouderen en kinderen en 5.) een One Health benadering rond veiligheid in de pluimvee keten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19