Kleine Bijenkastkever (BO-43-011.03-001, BO-20-003-048)

Project: EZproject

Project Details

Description

Beschikbare informatie over de kleine bijenkastkever is gebundeld in PDF-vorm (online Februari 2020).

1.1.2 module KBK Diagnostiek 

in juli 2019 is gestart met het kweken van kleine bijenkastkever ism het veterinair instituut van Reggio di Calabrië en Rome. Dit resulteerde in de eerste kweek van kleine bijenkastkevers op het europese vasteland en de eerste aanzet tot onderzoek in Zuid-Italië waar de kever sinds 2014 voorkomt.

Begin oktober zijn bijenvolken verplaatst van de regio Frosinone, waar geen kleine bijenkastkevers voorkomen, naar Calabrië. Voor verplaating zijn monsters genomen (bijen, debris en swabs) van de volken. na aankomst in Calabrië zijn de volken onder gecontroleerde wijze geinoculeerd met verschillende aantallen (0, 1, 10, 100) kleine bijenkastkevers en voor een bepaalde tijd (0, 24uur, 48 uur, en 6 dagen) blootgesteld aan de kevers. hierna zijn monsters genomen zoals eerder voor inoculatie.

Dit resulteerde  in ongeveer 1400 monsters. in januari 2020 zijn deze monsters verwerkt en zijn er DNA-extracties op uitgevoerd. in februari en maart worden de monsters geanalyseerd op de aanwezigheid van Kleine bijenkastkever DNA.

1.2 AVB

DMV bronnenonderzoek is onderzocht wat het voorkomen van AVB uitbraken in Nederland is en of er regionale verschillen zijn in de mate waarin uitbraken plaatsvinden. Aanleiding was dat er het vermoeden bestaat dat er de regio NO meer uitbraken zijn dan in andere regio's. Een historisch overzicht laat zien dat dit niet per se het geval is. Bijvoorbeeld de regio Zuid-limburg is in de periode 1994-2017 veelvuldig getroffen door AVB uitbraken in opeenvolgende jaren. Andere regio's blijven schijnbaar vrij van AVB, maar doordat er geen betrouwbare en systematische monitoring plaatsvind is dit niet met zekerheid vast te stellen.

Geconcludeerd kan worden dat de beschikbare bronnen niet matchen en dat er niet voldoende informatie is over de afwezigheid van AVB om een uitspraak te doen over mogelijke clustering.

Meer onderzoek is nodig om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld door een landelijke monitoring uit te voeren (als opvolging van de monitor van 2008) en DNA sequentiegegevens van uitbraken in de tijd te vergelijken.

StatusFinished
Effective start/end date20/10/1531/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.