Kinderopvang (BO-23.05-002-011, BO-23.02-004-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

Agrarische Kinderopvang

De agrarische kinderopvang is het afgelopen decennia de snelst groeiende sector in de multifunctionele landbouw. Ondernemers die dit aanbieden zorgen voor nieuwe soorten economische vitaliteit op het platteland. De kinderopvangsector in Nederland stond echter onder druk de laatste jaren. De bezetting binnen de agrarische kinderopvang is nog steeds goed. Echter, om tegen de stroom in te groeien als sector zal er verder geprofessionaliseerd moeten worden. Kennis van, en communicatie over, de meerwaarde van agrarische kinderopvang is van belang voor het door laten groeien van deze sector.

Doelstelling

Met dit project maken we duidelijk wat de specifieke meerwaarde zijn van agrarische kinderopvang voor het kind. Door de meerwaarde van agrarische kinderopvang in kaart te brengen op een aantal aspecten die specifiek van belang zijn binnen agrarische kinderopvang, kan de ondernemer in deze sector zijn verdienmodel versterken.

Werkwijze

  • Welke aspecten vinden we belangrijk voor de agrarische kinderopvang
  • Literatuuronderzoek - Welke onderbouwing is er voor positieve effecten van deze aspecten
  • Selectie van 6 bedrijven die participeren in dit onderzoek
  • BSO project- BSO kinderen doen mee aan een project om vast te leggen hoe zij zelf in aanraking komen met deze aspecten
  • Interview van BSO kinderen
  • Interview en enquête onder ouders
  • Observeren van de kinderdagopvang met pedagoog

Resultaten

  • Een rapportage met de resultaten
  • Een brochure met de resultaten
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/15