Kennisuitwisseling BRO (WOT-04-013-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen dit project wordt de communicatie m.b.t. de actualisatieprojecten vanuit Wageningen Environmental Research gedaan. Hierin zal de lijn van voorgaande jaren worden voortgezet. De doelstelling is een nieuwsbrief per kwartaal mits er voldoende uit het veld te melden valt, het organiseren van het jaarlijkse BIS Symposium 2020 voor gebruikers en het aanleveren van kopij voor BRO nieuwsbrieven. Tenslotte zal - omdat een deel van de functionaliteit van bodemdata.nl overgegaan is naar resp. dinoloket.nl en pdok.nl - bodemdata.nl opnieuw moeten worden vormgegeven, waarbij het accent zal worden gelegd op die producten die niet via de eerst genoemde (BRO) kanalen worden gepubliceerd. In concreto: de detailkaarten en de afgeleide thematische kaarten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/20