Kennisuitwisseling BRO (WOT-04-013-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen dit project wordt de communicatie m.b.t. de actualisatieprojecten vanuit Wageningen Environmental Research gedaan. Hierin zal de lijn van voorgaande jaren worden voortgezet. De doelstelling is een nieuwsbrief per kwartaal mits er voldoende uit het veld te melden valt, het organiseren van het jaarlijkse BIS Symposium 2021 voor gebruikers en het aanleveren van kopij voor BRO nieuwsbrieven. In 2020 is de samenwerking met het programmabureau BRO verstevigd door o.a. het praktijkfestival gezamenlijk te organiseren en de BRO-tjes. In 2021 zullen we ook weer samen met het programmabureau communiceren om te zorgen dat de ondiepe ondergrond voldoende aandacht krijgt.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21