Project Details

Description

De primaire taak van WOT N&M is het ontsluiten, ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke kennis voor de WOt-taken die Wageningen University & research uitvoert voor het Ministerie van LNV. Het betreft hier kennis over de fysieke leefomgeving en over de interactie tussen de fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omgeving. Doel van het project is de definitie, de inhoudelijke coördinatie en begeleiding van de projecten voor kennisontwikkeling binnen het thema Periodieke Verkenning Natuurbeleid van het WOt-werkprogramma.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/20

Research Output

Betrekken van burgers en bedrijven bij natuur: Monitoring ontwikkeling sociaal netwerk in de case Bijenlandschap. Periode 2013 tot eind 2016

van Rooij, S. A. M. & Steingröver, E. G., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 73 p. (WOt-interne notitie; no. 168)

Research output: Book/ReportReportProfessional