Kennisintegratie (WOT-04-011-035)

Project: EZproject

Description

De primaire taak van WOT N&M is het ontsluiten, ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke kennis voor de WOt-taken die Wageningen University & research uitvoert voor het Ministerie van LNV. Het betreft hier kennis over de fysieke leefomgeving en over de interactie tussen de fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omgeving. Doel van het project is de definitie, de inhoudelijke coördinatie en begeleiding van de projecten voor kennisontwikkeling binnen het thema Balans voor de Leefomgeving van het WOt-werkprogramma.

Het project wordt uitgevoerd door de werkgroep kennisontwikkeling van de WOt NM. In deze werkgroep, waarin de relevante disciplines zoals ecologie, economie en beleidsanalyse zijn vertegenwoordigd, wordt de kennisontwikkeling in de verschillende WOt-themas op elkaar, op de algemene wetenschappelijke ontwikkelingen en op de toepassing afgestemd.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van het WOt-werkprogramma en de begeleiding van de projecten voor kennisontwikkeling binnen dit werkprogramma wordt intensief samengewerkt met de contactpersonen van het PBL. Belangrijke fasen zijn: 1) Opstellen meerjarenplan kennisontwikkeling, 2) Toetsen projectplannen, 3) Voortgangsbespreking, 4) Toetsen projectresultaten en 5) Evaluatie van de kennistoepassing door het PBL in de Natuurverkenning.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/20