Kennisintegratie PEN (WOT-04-010-035)

Project: EZproject

Project Details

Description

De primaire taak van WOT NM is het ontsluiten, ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke kennis voor de WOt-taken die Wageningen University & Research (WUR) uitvoert voor het Ministerie van LNV. Het betreft hier kennis over de fysieke leefomgeving en over de interactie tussen de fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omgeving. Het project richt zich op de definitie, de inhoudelijke coördinatie en begeleiding van de projecten voor kennisontwikkeling binnen het thema Periodieke Evaluatie Natuurbeleid van het WOt-werkprogramma.

Het project wordt uitgevoerd door de werkgroep kennisontwikkeling van de WOT N&M, in nauwe samenwerking met het PBL. In deze werkgroep, waarin de relevante disciplines zoals ecologie, economie en beleidsanalyse zijn vertegenwoordigd, wordt de kennisontwikkeling in de verschillende WOt-themas op elkaar, op de algemene wetenschappelijke ontwikkelingen en op de toepassing afgestemd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21