Kennisimpuls Bestuivers (BO-43-011.06-007, BO-20-003.03-002)

Project: EZproject

Description

Kennisimpuls Bestuivers wil via het ontwikkelen en delen van kennis bijdragen aan het behoud en de bevordering van (wilde) bestuivers, zodat deze ook op de langere termijn hun belangrijke rol kunnen blijven vervullen in de voedselproductie en natuurlijke ecosystemen. Deze Kennisimpuls sluit aan bij de Nationale Bijenstrategie, waarin het Ministerie van LNV samen met vele maatschappelijke partners werkt aan het behoud en de bevordering van bestuivers. De uitvoering van de Kennisimpuls Bestuivers is in handen van Wageningen University & Research, Naturalis Biodiversity Center en EIS Kenniscentrum Insecten. Centraal staan daarbij een aantal praktijknetwerken waarin initiatiefnemers van maatregelen voor bestuivers en wetenschappers samenwerken met als motto samen kennis delen, implementeren en verder leren.

Meer informatie: www.kennisimpulsbestuivers.nl

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/19