Kennisdesk Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (BO-43-103-000)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het blijkt heel lastig om na te gaan hoeveel de nationale overheid en lokale overheden uitgeven aan precisiefermentatie omdat de zoekmachines van publieke subsidies meestal alleen gericht zijn op het doorzoeken van titels en vaak veel minder van de inhoudelijke beschrijving van projecten. 

Voor de tweede motie is samen met hollandbio een analyse gemaakt van de drempels die de sector ervaart. Vervolgens zijn bedrijfsleven en overheid samen rond te tafel gegaan, hoe die drempels met elkaar kunnen worden opgelost. De rapportage wordt eerste kwartaal 2024 verwacht.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/23