Kennisbasis Plant (KB-34-013-001, KB-12-005.03-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project Kennisbasis Plant heeft als doel de doeltreffendheid en efficiëntie van het beheer van plantaardige genetische bronnen te verhogen en de dienstverlening aan gebruikers daarvan te verbeteren. In het project wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij nieuwe technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van de genomica en de bio-informatica. Het onderzoek resulteert in meer inzicht in de distributie van
gewas-gerelateerde wilde soorten en hun genetische diversiteit in natuurlijke leefgebieden, verhoogde kennis over de diversiteit in gewascollecties en optimalisatie van de samenstelling en het gebruik daarvan, verbeterde methoden om collecties doelmatiger en meer efficiënt in stand te houden en een betere ontsluiting van collecties en informatie daarover naar gebruikers.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/19