Kennisbasis dier (KB-34-013-002, KB-21-004-003, KB-12-005.03-001, KB-04-004-088, KB-04-002-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Samenvatting innovatie van behoud en gebruik van genetische diversiteit. Kennisbasis Dier

Het project richt zich op ontwikkeling van kennis en methoden op de gebieden conservation genetics, cryobiologie en reproductie. Nieuwe mogelijkheden op het gebied van sequencing en SNP genotypering worden benut om genetische diversiteit binnen en tussen populaties en in genenbankcollecties beter te kunnen meten en beheren, en om de verandering en afname van genetische diversiteit en allelfrequenties binnen populaties en in genenbankcollecties preciezer te monitoren, en te voorkómen. Voor effectieve en kosten-efficiënte winning, opslag en gebruik van genenbankcollecties wordt gewerkt aan ontwikkeling en verbetering van adequate methoden en protocollen voor cryoconservering en reproductie per diersoort en voor verschillende typen genetisch materiaal (sperma, embryos, eicellen, ovariumweefsel, somatische cellen). Strategisch Kennisbasis onderzoek op de terreinen van de genetica en reproductie/cryobiologie, in samenwerking met leidende onderzoeksgroepen binnen en buiten Wageningen UR, draagt bij aan verdere ontwikkeling van de benodigde kernexpertise om de WOT taken op het terrein van dierlijke genetische bronnen effectief te kunnen (blijven) uitvoeren.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/21