Kennisbasis bomen en struiken (KB-34-013-003, KB-21-004-002, KB-12-005.03-002, KB-04-004-086)

Project: EZproject

Project Details

Description

CGN ondersteunt Staatsbosbeheer in de opbouw en het beheer van de collecties in de genenbank van inheemse bomen en struiken (www.genenbankbomenenstruiken.nl). De adviezen van CGN aan SBB hebben betrekking op prioritering in opname van nieuw materiaal, onderhoud, rationalisatie en uitbreiding van de collectie. Om te komen tot een optimale samenstelling van de collectie is bij SBB met name behoefte aan een goede identificatie en beschrijving van het opgenomen materiaal, waaronder kennis over de genetische diversiteit binnen en tussen de opgenomen populaties. Een betere kennis over de samenstelling van de collectie stimuleert ook de uitgifte en gebruik van het genenmateriaal bij eindgebruikers. Dit project levert de basiskennis voor het toepassen van moleculaire merkertechnologie ten behoeve van het collectiebeheer van bomen en struiken met als doel verhoging van de efficiëntie van het beheer van de genenbank voor bomen en struiken en een verbeterd gebruik van het genenbankmateriaal. De afgelopen jaren zijn met dat doel door CGN moleculaire merker data gegenereerd voor de diverse soorten (o.a. iep, linde en meidoorn). Het onderzoek moet leiden tot adviezen aan Staatsbosbeheer voor de aanleg, beheer en uitgifte van de genenbankcollecties.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1031/12/21