KE 2021 G1 Governance (BO-43.10-003-003, BO-43-106-011, BO-53-002-044, BO-53-002-018)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit project verzorgt en coördineert de communicatie tussen en over de projecten in Slim Landgebruik en verhoogt de effectiviteit en legt de impact en verbeterpunten vast. Dit project verbindt de overige projecten in de portfolio Slim Landgebruik en vergroot de outreach voor de projecten?

Dit project beoogt voldoende actieve aansluiting en commitment van de sector bij de acties te garanderen onder meer door inzet van een klantbord/adviesgroep.

Dit project borgt kwaliteit via interne, externe reviews van activiteiten en rapportages en betrekt (buitenlandse) experts bij advies over opzet, aanpak en impact van projecten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.