KD-2023-089 Meetsystematiek impact agroforestry (BO-43-126-027)

Project: LNV project

Project Details

Description

Als we voor het duiden van impact van de systeeminnovatie agroforestry minder afhankelijk willen worden van modellen met onbetrouwbare aannames, extrapolatie van data uit andere klimaatzones en anekdotische datasets dan moeten we zelf betrouwbare data gaan genereren. Dat vraagt om gestandaardiseerde en gedragen protocollen voor de monitoring van de prestaties van verschillende agroforestry systemen.

 

If we want to become less dependent on models with unreliable assumptions, extrapolation of data from other climate zones and anecdotal datasets to assess the impact of the agroforestry system innovation, we must start generating reliable data ourselves. This requires standardized and supported protocols for monitoring the performance of different agroforestry systems.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/24