KD-2023-040 Aquaculture Overview Noordzee (BO-43-116.01-029)

Project: LNV project

Project Details

Description

 Nederland is een belangrijke speler op gebied van met name schelpdieraquacultuur en een goede beschrijving van Nederlandse situatie is essentieel voor verdere nationale en internationale beleidsontwikkeling. Nederland heeft naast de huidige productie ook relevante/grote ambities op gebied van nearshore en offshore kweek in de Noordzee. Eind maart 2023 heeft de Tweede Kamer motie aangenomen over de ontwikkeling van schelpdierkweek in de Noordzee/Voordelta (kamerstuk 32627-47). Deze AO-Noordzee wordt door ICES opgesteld als adviesdocument en kan voor LNV zeer behulpzaam zijn bij nationaal beleid. Afhankelijk van beschikbaarheid van lidstaten zal dit project op nader te bepalen datum in 2023 starten.

Er wordt in deze fase alleen voorzien in bijwonen van ICES meetings en twee schrijfsessies. Het traject rond het verzamelen en bijeen brengen van data (literatuur onderzoek of workshops) is niet begroot.

StatusActive
Effective start/end date1/01/23 → 31/12/24