KD-2023-039 Ecologische effecten garnalenvisserij (BO-43-119.01-061)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om de huidige impasse rondom de vergunningen voor garnalenvissers te doorbreken, heeft het ministerie van LNV aan WMR gevraagd om een beoordeling van de belangrijkste (bekende en mogelijke) ecologische risico’s van de garnalenvisserij in de Nederlandse kustzone op te stellen, in samenwerking met relevante Nederlandse en Belgische onderzoekers op dit gebied.

In aanvulling op deze beoordeling een advies op te stellen voor de overheid hoe onderzoek in zijn algemeenheid beter kan worden ingericht en welke onderzoeksleemtes er nog zijn en opgepakt kunnen worden.  

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23