KD-2023-033 Definitie bedrijfs- en dierdichtheid (BO-43-111-098)

Project: LNV project

Project Details

Description

Een aantal eenvoudige definities van bedrijfsdichtheid (en dierdichtheid) zullen worden beschouwd die mogelijkerwijs breder dan alleen in relatie tot dierziekten en zoonosen bruikbaar zijn.
Deze definities zullen worden geevalueerd aan de hand van transmissierisico’s van dierziekten waarvoor de kwantitatieve kennis bestaat om deze aan de bedrijfsdichtheid te relateren, waarbij de bruikbaarheid van verschillende mogelijke keuzes voor een kritische dichtheid worden onderzocht.Ook zal de definitie worden vergeleken met definities in een bredere beleidscontext. Voorbeelden zijn de Meststoffenwet, waarbinnen twee concentratiegebieden zijn gedefinieerd in Nederland; en de RIVM-lijst van pluimveedichte gebieden gerelateerd aan fijnstof.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23