KD-2023-027 Impactanalyse van de primaire en secundaire gevolgen van bedrijfsbeëindigingen in de glastuinbouwsector (BO-43-127-041)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit onderzoek beantwoordt de centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de primaire gevolgen van gestegen energiekosten op bedrijfsbeëindigingen en productieaanpassingen in de glastuinbouwsector (faillissementen, bedrijfsbeëindigingen zonder faillissement, en tijdelijke of permanente teeltaanpassingen), en de secundaire gevolgen voor de glastuinbouwcluster, in de periode van medio 2021 tot en met het eerste kwartaal van 2023.

De volgende deelvragen komen aan bod:

  • Wat zijn de ontwikkelingen geweest in de aantallen bedrijfsbeëindigingen en aanpassingen in de productie in de periode medio 2021 tot en met het eerste kwartaal van 2023 (faillissementen, bedrijfsbeëindigingen zonder faillissement, en tijdelijke of permanente teeltaanpassingen)?
  • Wat zijn de ontwikkelingen geweest in de secundaire gevolgen voor bijvoorbeeld productie, import en export, energieprojecten in de glastuinbouw, en aanverwante bedrijfstakken (toeleveranciers)?
  • Welke andere oorzaken zijn er waarom bedrijven stoppen of failliet gaan?
  • In hoeverre zijn er in de periode medio 2021 tot en met het eerste kwartaal van 2023 meer of minder bedrijven beëindigd en welk deel van de ontwikkelingen is toe te schrijven aan de gestegen energiekosten?
  • Welke indicatoren kunnen iets vertellen over toekomstige gevolgen van gestegen energiekosten op bedrijfsbeëindigingen in de glastuinbouwsector en wat zeggen die signalen?
StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/23