KD-2023-021 Herberekening forfaitaire bedragen EU-Regeling schoolfruit, -groenten en -zuivel (BO-43-115-065)

Project: LNV project

Project Details

Description

Aanbieders van fruit en groente en zuivel kunnen inschrijven om de scholen te beleveren. Voor het leveren van schoolfruit krijgen zij een vergoeding (forfait) voor de kosten van het fruit, groente en zuivel, verwerking en/of opslag, arbeidskosten en vervoer naar scholen.

In 2015 heeft Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) twee modellen ontwikkeld, waarmee op basis van daadwerkelijk gerapporteerde kosten in eerdere schooljaren van deelnemende bedrijven in de Schoolregeling een calculatie kan worden gemaakt van de reële kostprijs van schoolfruit en groente en de kostprijs van schoolzuivel. In 2015, 2016, 2019 en 2021 en 2022 heeft Wageningen Economic Research voor schoolfruit de reële kostprijs berekend, op basis waarvan het ministerie van LNV een forfait kan bepalen. Voor schoolzuivel zijn in 2017 en 2020 berekeningen van de reele kostprijs gemaakt. 

Beiden zullen in dit project worden geupdate.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23