KD-2023-003 Financiele haalbaarheid tuinbouwreststromen als insectenvoeding (BO-43-124-010)

Project: LNV project

Project Details

Description

Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat het technisch haalbaar is om 100 ton BSF (black soldier fly) larven per maand te produceren op basis van huidige beschikbare reststromen vanuit het Greenport West Holland gebied. Om de haalbaarheid van een dergelijke productiefaciliteit te evalueren is naast een technische analyse ook een analyse van de financiële haalbaarheid van een dergelijk productiesysteem nodig. De studie richt zich op het al dan niet aantonen van de financiële haalbaarheid van een BSF productiefaciliteit gedeeltelijk gekweekt op tuinbouwreststromen. Voor het in kaart brengen van de financiële haalbaarheid zullen twee scenario's in kaart worden gebracht:
(1) een centraal productiesysteem en
(2) een decentraal productie systeem.
De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de eventuele economische meerwaarde van toepassing van tuinbouwreststromen als substraat voor insectenkweek boven het composteren van deze reststromen. De twee geïdentificeerde scenario's die in de studie worden meegenomen zijn:

  • Een centraal scenario, waarbij het centraal verwerken van de tuinbouwreststromen met insecten wordt afgezet tegen het centraal composteren van tuinbouwreststromen door een centrale afvalverwerker. De marge van een insectenscenario wordt dus afgezet tegen de marge van een composteringsscenario op grote schaal, waarbij een mogelijke verlaging van het poorttarief mede doorgerekend zal worden.
  • Een decentraal scenario, waarbij de tuinbouwreststromen bij tuinders decentraal verwerkt worden met insecten en afgezet worden tegen het huidige poorttarief. Bij een decentraal scenario zal geïnventariseerd worden wat de mogelijke financiële voordelen zijn van het koppelen van de warmteproductie en CO2 aan het kasklimaat.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23