KD-2022-100 Developing European Standard on Comparative LCA of Biobased Products with the Fossil-based Counterparts (BO-43-124-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Iris Vural Gursel, werkzaam bij Wageningen Food & Biobased Research, is als voorgedragen deskundige van NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) betrokken bij de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN) Technische Commissie TC411 Biobased products. Zij zal meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe norm “Bio-based Products – Life Cycle Assessment - Additional requirements and guidelines for comparing the life cycles of bio-based products with their fossil-based equivalents”. Aangezien deze LCA-vergelijkingen onderdeel zijn van het bouwbeleid voor biobased producten in Europa en Nederland, in het bijzonder voor biobased plastics, en aangezien ze door veel stakeholders worden gebruikt voor het maken van keuzes over de materiaal, ligt het voor de hand dat er gezocht wordt naar een leidraad voor het maken van gedegen vergelijkingen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/23