KD-2022-092 NPE: prognose en potentie hernieuwbare energie opwek landbouw (BO-43-127-039)

Project: LNV project

Project Details

Description

De snelle ontwikkelingen rond het Nationaal Plan Energiesysteem zijn voor het ministerie LNV aanleiding om na te gaan hoeveel duurzame energie de landbouw op dit moment opwekt en hoe groot het potentieel is in de komende decennia. Omdat de productie van duurzame energie ook een ruimtelijke dimensie heeft, wil het ministerie daar op kunnen anticiperen.

Er zijn statistieken beschikbaar over de actuele en potentiële productie van zon- wind en bio-energie op land. En er zijn statistieken beschikbaar over de landbouw en voedselproductie. In deze ‘quick scan’ studie wordt een doorsnede van beide gemaakt, om inzicht te bieden in de huidige en potentiële rol van de landbouw in de realisatie van duurzame energie opwekking.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23