KD-2022-062 Analyse baten 10% groenblauwe dooradering op gebiedsniveau (BO-43-126-022)

Project: LNV project

Project Details

Description

Voor de ontwikkeling van beleid ten behoeve van groenblauwe dooradering is meer kennis nodig over de meerwaarde/baten van groenblauwe dooradering op gebiedsniveau. Daarom berekent WR de meerwaarde van groenblauwe dooradering in een aantal voorbeeldgebieden, en ontwerpt mogelijke gebiedsuitwerkingen. Dit helpt beleid om het gestelde doel van 10% groenblauwe dooradering verder uit te werken, en helder te krijgen wat de meerwaarde kan zijn voor verschillende stakeholders in een gebied, waaronder de agrarische sector

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22