KD-2022-025_Wetenschappelijk input bij Maatwerkaanpak waterkwaliteit (BO-43-101-065)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het 7e Nitraatactieprogramma zijn maatregelen opgenomen die ondernemers verplichten rustgewassen op te nemen in het bouwplan en stimuleren uiterlijk 1 oktober een vanggewas te zaaien (m.u.v. na winterteelten). Het doel is te komen tot duurzame bouwplannen waarmee de stikstofuitspoeling wordt verminderd. Daarnaast is er de verplichting van het aanleggen van 2-5 m vrede teeltvrije zones langs watervoerende wateren teneinde de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren (waarbij een smallere zone uit de leidraad teeltvrije zones kan blijken). In het 7e NAP wordt het bedrijfsleven de mogelijkheid geboden voor een maatwerkaanpak. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel verkend in het maatwerktraject. Dit sluit aan bij de wens meer doelgericht te werken in plaats van middelvoorschriften.

Voor de maatwerkaanpak moet een systematiek worden ontwikkeld waarmee wordt geborgd dat de milieuwinst minimaal vergelijkbaar is met die van het generieke pakket en dat de maatwerkaanpak uitvoerbaar, handhaafbaar en betaalbaar is. Vanuit WUR zal een inhoudelijke bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van de maatwerkaanpak. De invulling vindt plaats door deelname in één van de werkgroepen en meedenken in de ontwikkeling van de systematiek, borging en monitoring.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/221/07/22