KD-2021-098_Monitoringssystematiek educatie-activiteiten nationale parken (BO-43-108-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Nationale Parken (NP) in Nederland hebben een gezamenlijke educatiestrategie opgesteld, met doelen ten aanzien van de beoogde kwaliteit van de educatieactiviteiten in de nationale parken en de begeleiders c.q. uitvoerders ervan, en ten aanzien van de beoogde effecten van deze activiteiten. Thans is behoefte aan een monitoringssystematiek om overzicht van alle educatieactiviteiten die in een nationaal park worden uitgevoerd, te verkrijgen, met als doel om te bepalen of ze passen bij de educatiestrategie Magische Momenten.  Daarvoor is inzicht nodig hoe de gegevens over educatieactiviteiten door verschillende aanbieders (door boswachters, vrijwilligers, gastheren etc) bijeengebracht kunnen worden. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/23