KD-2021-078 Kennis over MG-CI in mestkelders NAPRO (BO-43-101-055)

Project: EZproject

Project Details

Description

Door MgCl2 aan (drijf)mest toe te voegen, wordt ammonium vastgelegd in struviet (magnesium + ammonium + fosfaat -> struviet). Deze vastgelegde ammonium kan niet meer vervluchtigen, waardoor er potentieel minder ammoniak kan emitteren. Minder ammoniakemissie in de stal leidt tot een beter stalklimaat en daardoor een beter welzijn van de dieren. Verder wordt aangenomen dat struviet aan gronddeeltjes hecht, waardoor de werkzame stoffen langzaam worden afgegeven. Dit resulteert mogelijk in een betere wortelstructuur, stevigere bladeren, hogere gewasopbrengst en betere verteerbaarheid voor koeien.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de werking en toepassing van het toevoegen van MgCl2 aan (drijf)mest. Dit project richt zich op het samenbrengen van de beschikbare informatie tot een overzichtsdocument dat kan worden gebruikt voor nadere besluiten over mogelijk aanvullend stikstofbeleid.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/23