KD-2021-071 Impact verbod drie sierteeltplanten op bedrijfsinvesteringen tuinbouwbedrijven (BO-43-115-036)

  • de Valk, Yolande (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het verbod op teelt en handel van drie gewassen (Pistia stratiotes, Celastrus orbiculatus en Phytolacca americana) kent een overgangstermijn van één jaar die waarschijnlijk te kort is. Het doel van dit project is om de economische omvang in kaart te brengen. Hieronder wordt verstaan dat er onderzoek wordt gedaan naar het areaal en de productiewaarde van die drie gewassen. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van de VARB database als daar toestemming voor is gegeven.

Vervolgens wordt er gekeken naar de economische impact van een teeltverbod van deze drie gewassen voor de telers. Het onderzoek richt zich op de specialisatiegraad en  de investeringen die telers over de jaren heen hebben gedaan voor deze specifieke gewassen. Investeringen kunnen betrekking hebben op:

  • machines,
  • bedrijfsuitrusting en
  • kennis, zoals o.a. marketing, branding, afzetkanalen, reputatiebeheer, investering in zaad/plantmaterialen
  • Ketens

Tijdens het onderzoek wordt er ook gekeken naar de omschakeling naar alternatieve gewassen.

Om deze onderzoek mogelijk te maken wordt er gebruikt gemaakt van desk research en field research. Onder desk research wordt er bedoeld dat er onderzoek wordt gedaan op basis van online en interne bronnen, hierbij kan je denken aan de VARB database, interne kennis van Wageningen Economic Research (WEcR) en andere online (betrouwbare) bronnen.

Onder field research wordt er verstaan dat er interviews worden gepland met telers. Voor ieder gewas wordt er minstens één teler geïnterviewd. Er worden ook andere organisaties benaderd en/of geïnterviewd zoals LTO, Glastuinbouw Nederland, NAK tuinbouw, VARB, Royal Flora Holland en NVVA. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21