KD-2021-053 Afrekenbare stoffenbalans in melkveehouderij (BO-43-101-042)

Project: EZproject

Project Details

Description

De agrische sector en de politiek zien veel voordelen van een ASB. Het is tijd dat LNV hierin haar eigen standpunt bepaalt. Daarom is besloten om met een verkenning uit te gaan zoeken of een ASB - doelsturing middels individuele afrekenbaarheid - mogelijk is, gericht op de drie opgaven mest, stikstof en klimaat. Er is voor gekozen om deze verkenning in eerste instantie te richten op de melkveehouderij vanwege het grondgebonden karakter van deze sector en omdat in deze sector al sprake is van een centrale registratie van datastromen. Overigens is in het Klimaatakkoord afgesproken dat voor de klimaatopgave deze sowieso voor de melkveehouderij moet worden ingericht.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21