KD-2021-051_Verspreidingsrisico’s dierziekten bij gebiedsgerichte aanpak inrichting landelijk gebied (BO-43-111-039)

Project: LNV project

Project Details

Description

Er zijn de laatste tijd diverse rapporten verschenen over de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. Zo is er bijvoorbeeld het ‘Advies van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied  (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/30/kiezen-en-delen). Mogelijk neemt een nieuw kabinet besluiten die van invloed kunnen zijn op de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied, bijvoorbeeld door middel van een specifieke, gebiedsgerichte aanpak. Als zo’n gebiedsgerichte aanpak ook van invloed is op de veehouderij zou dat bijvoorbeeld kunnen leiden tot verplaatsing van veehouderij of vermindering van de dichtheid van de bedrijven in bepaalde gebieden. Om in die toekomstige ontwikkelingen ook verspreidingsrisico’s van dierziekten mee te kunnen laten wegen vraagt LNV om doorrekening van een aantal scenario’s.

 

StatusFinished
Effective start/end date17/05/2131/12/21