KD-2021-043_Elektronische monitoring op vissersboten (BO-43-119.01-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Traditionele controlemiddelen (bijv. Inspecties op zee) blijken niet effectief bij het handhaven van de aanlandingsverplichting. Daarom kijkt de Europese Commissie naar andere manieren van handhaving, zoals de invoering van elektronische monitoring op afstand (EM). Echter, zijn er nog veel vragen met betrekking tot de inzet van EM ten behoeve van de handhaving van de aanlandplicht. Deze studie heeft als doel om een inschatting te maken of de inzet van EM haalbaar is. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.