KD-2021-041 Inventarisatie 2de doelstelling actieprogramma Klimaatadaptatie landbouw (BO-43-123-010, BO-43-107-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het Actieprogramma Klimaatadaptatie is ontwikkeld door de Projectgroep klimaatadaptatie landbouw met daarin relevante partijen als boeren en waterschappen. 

In dit projectvoorstel wordt een aanpak uitgewerkt om de tweede doelstelling (2021) te evalueren, in het licht van de 2030-doelstelling. Dus: zijn de risico’s, knelpunten en kansen zodanig in beeld gebracht zodat de ondernemers in de land- en tuinbouw voldoende zicht hebben op hoe effectief om te gaan met klimaat verandering? En, er zal worden verkend of de volgende beleidsinstrumenten zijn voorbereid: regionale aanpak, kennis en innovatie, en risicomanagement. De opdrachtgever wil weten of er een dekkend beeld is (voor de sectoren, binnen de bestaande structuren en programma’s, binnen provincies en regio’s), of de juiste dingen worden gedaan, en op welke onderdelen ze moeten bijsturen in 2022 met extra inzet, bijvoorbeeld door projecten te faciliteren of door bepaalde onderwerpen extra aandacht te geven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22