KD-2021-035 Mijlpalen verduurzaming in de veehouderij (BO-43-115-028)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit project heeft tot doel om een interactieve PDF te ontwikkelen waarin de mijlpalen van de afgelopen 40 jaar worden geïdentificeerd en omschreven van de ontwikkeling in drie verschillende veehouderij sectoren: varkenshouderij, pluimveehouderij en de melkveehouderij. Bij mijlpalen gaat het om belangrijke ontwikkelingen op het vlak van beleid, markt, maatschappij en technologie die mede bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de sectoren. 

De ontwikkeling wordt in beeld gebracht voor aantallen bedrijven, aantallen dieren en een aantal te kiezen duurzaamheidsindicatoren waaronder emissies.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22