KD-2021-035 Mijlpalen verduurzaming in de veehouderij (BO-43-115-028)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project heeft tot doel om een interactieve PDF te ontwikkelen waarin de ontwikkelingen in de verduurzaming in de afgelopen 40 jaar worden beschreven voor drie veehouderij sectoren: varkenshouderij, pluimveehouderij en de melkveehouderij. Het gaat hierbij om belangrijke ontwikkelingen op het vlak van beleid, markt, maatschappij en technologie die mede bepalend zijn geweest voor de duurzaamheidsontwikkeling van de sectoren. 

De ontwikkeling wordt in beeld gebracht voor aantallen bedrijven, aantallen dieren en een aantal te kiezen duurzaamheidsindicatoren waaronder emissies.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22