KD-2021-026_Agrarisch inspiratieboekje water (BO-43-123-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Water is één van de meest essentiële natuurlijke hulpbronnen op aarde. Op de verschillende systeemniveaus kan water worden beschouwd als een drager van leven. Desalniettemin lijkt de waarde van waarde vaak te worden onderschat. Een agile, zelfsturend team (TEAMC) bracht de rol van water in een circulair voedselsysteem in beeld (praatplaat) en bundelde het grote scala aan onderzoeken binnen Wageningen University & Research (C068/20 / DOI: 10.18174/527866). Grote zorgen om de beschikbaarheid van voldoende water van een geschikte kwaliteit in de gehele voedselketen, in de nabije, maar ook verre toekomst, hier maar ook elders op aarde, stimuleert ons om kennis en kunde op praktijk en systeemniveau verder bij elkaar te brengen. Met een inspiratie cahier leveren wij een bijdrage aan een stap in de goede richting.

In lijn met de praatplaat, worden type bedrijven geclusterd, voor ieder cluster worden inspireerde voorbeelden geselecteerd, ondernemers geïnterviewd en hun verhalen gepresenteerd in een inspiratie cahier "Water4Food".   

Het inspiratie cahier toont koplopers in innovatie, ten aanzien van een circulair gebruik van water in ons voedselsysteem en kan gebruikt worden om grote groepen stakeholders te inspireren.  Het inspiratie cahier zal ongetwijfeld kennislacunes, belemmeringen in wetgeving en systeemfouten in beeld brengen. Deze zullen als bijvangst worden meegenomen.

Het inspiratie cahier biedt inspiratie voor de hoe vragen: hoe kunnen we het gebruik van kostbaar drinkwater reduceren, hoe kunnen het gebruikte water opnieuw veilig hergebruiken en hoe kunnen we gebruikt water opwaarderen. 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22