KD-2021-014 Kwalitatieve analyse voor opzet LBV (BO-43-115-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

LNV vraagt aan Wageningen Economic Research om een kwalitatieve analyse met het oog op een te ontwerpen Landelijke Beeindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV). In de analyse wordt inzicht gegeven in de aantrekkelijkheid van een opkoopregeling voor melkvee-, pluimvee- en varkenshouders bij een vergoeding van 65% van de stalwaarde plus vergoeding van productierechten. Er wordt een denklijn opgezet voor overwegingen van veehouders voor het mogelijk stoppen van het bedrijf, als input voor de benodigde vergoedingensystematiek.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21