KD-2021-007 Fiscaal Reserveren Crisisreserve (BO-43-115-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre crisissen hebben geleid tot problemen waarvoor juist het instrument van een fiscale reserve een passende oplossing biedt. Op basis van een inventarisatie van crises en een inventarisatie van bestaande instrumenten is getracht inzicht te krijgen in de gevolgen voor het inkomen en continuiteit van bedrijven en wat de mogelijke bijdrage is van de introductie een nieuw instrument van fiscaal reserveren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21