KD-2021-004 Verkenning reele vleesprijs (BO-43-115-019)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit onderzoek is de eerste stap van de bovengenoemde verkenning door de overheid. Gevraagd wordt om in te zoomen op de verschillende onderdelen en mogelijkheden van een (i) reële vleesprijs, waarvan (ii) de meerprijs ten goede kan komen aan duurzame veehouders en waar (iii) stakeholders / belanghebbenden zich aan willen verbinden.

Het gaat daarbij om vragen als 'wat is dat, een reële vleesprijs'? Is dat een 'true price' die consumenten aan de kassa betalen? Iets anders? Hoe kunnen de opbrengsten ervan teruggesluisd worden naar duurzame veehouders? Kan dit via een fonds, en hoe zit het dan met zaken als staatssteun? En hoe zorg je voor draagvlak van en verbinding met ketenpartijen voor deze maatregelen?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21