KD-2020-121_Impact corona op voedselgedrag (BO-43-109-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er staan nog heel veel vragen open als het gaat om wat de impact van COVID-19 is op onze voedselkeuzes. Tegelijkertijd is er in veel verschillende onderzoeken een klein onderdeel of subonderzoek meegenomen om de impact van COVID-19 in beeld te brengen. In dit project willen we lopende onderzoeken en bestaande data gebruiken om een beeld te krijgen wat de impact van COVID-19 is op keuzes van consumenten in de brede zin (van aankoop, motivaties, gedrag tot verspilling) en waarom we deze verschuivingen zien.

 

Op deze manier krijgen we een goed overzicht van de impact en kunnen we de positieve gevolgen identificeren. Door in te zoomen op de vraag waarom we deze effecten zien, resulteert dit project in aangrijpingspunten om de positieve gevolgen te begrijpen en te laten beklijven. We willen kijken naar de volgende deelvragen:

 
  1. Wat is impact van COVID-19 op voedselgedrag in de brede zin (Intenties, motieven, aankoop, aankoopkanalen, gezonde keuzes, verspilling)
  2. Kunnen we de positieve gevolgen verklaren (o.a., waarom en bij wie zien we positieve effecten)?
  3. Welke aangrijpingspunten bieden bovenstaande inzichten om positieve gevolgen te laten beklijven?
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21