KD-2020-115 Sectoranalyse varkens (BO-43-111-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vanwege de urgentie om N emissies en depositie terug te dringen, is een goed beeld nodig van de tijdslijn voor implementatie van emissiearme stallen. Daarbij gaat het om stallen die via brongerichte maatregelen de ammoniakemissie beperken. Het gaat hierbij om perspectiefvolle maatregelen die voor de varkenshouders beschikbaar zijn per 2021, waarvan kennis beschikbaar is per 2023 en grootschalige implementatie en gereed hebben van regelgeving per 2025. Het kennisdocument geeft inzicht in de potentiele stadia van ontwikkeling en de mogelijke implementatie van de innovatie per 2021, 2023 en 2025. Er vindt een reflectie plaats op de betrouwbaarheid van de technieken, dit n.a.v. de uitkomsten uit de CDM/CBS analyse.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21